Ikke oberstløytnanten, men biskopen

I og med at Bøckmans veg snor seg langsmed Graakalbanen, skulle man tro at veien er oppkalt etter banens første direktør - som het Bøckman.

Saken oppdateres.

Blant folk på Byåsen var Nils Chr. Bøckman kjent som Graakalbanen personlig. Han bodde i en villa med stor hage i Bøckmans vei 97. Veien er imidlertid ikke oppkalt etter ham, men etter biskop Peter Wilhelm Kreydahl Bøckman (1851-1926).

Peter Bøckman hadde en rask karrière. Han ble cand. theol. bare 22 år gammel, prost som 31-åring og biskop i en alder av 42.

Han var prestesønn fra Molde. Faren var Nils C. Bøckman og mor het Wencke E. Dietrichson. Straks etter embetseksamen ble Bøckman bestyrer ved lærerskolen i Volda, men allerede etter fire år ble han stiftskapellan i Bergen stift. To år senere var han sogneprest i Skånevik. 39 år gammel havnet han i Tromsø, først som stiftsprost i tre år, deretter som biskop i 16 år.Til Trondheim kom Peter Bøckman i 1909 – til bispestillingen i Nidaros. Han ble boende i Trondheim til han gikk av for aldersgrensen i 1921.

Biskop Bøckman var en respektert mann og hadde stor sans for humor. Spesielt populær ble han for sine årlige reiser til Lofotfisket den tiden han bodde nordpå. Han var også en ivrig arbeider for Samemisjonen.I 1878 giftet han seg med Beata Jervell, og de fikk flere barn. En av sønnene ble som faren domprost i Tromsø. Biskop Bøckman ble hedret som kommandør av St. Olavs orden.

 
 
 
På forsiden nå