Gjorde Havstein til mønstergård

Michel Grendahl var haugianer, bonde, politiker og forretningsmann.

Saken oppdateres.

Michel Nielsen Grendahl (1775-1849) var eldste sønn på gården Grendal i Rennebu. Han ble etterhvert en stor tilhenger av Hans Nielsen Hauge, og de dro rundt og forkynte sammen på Møre. I 1800 overtok han slektsgården etter far Niels Michelsen Grendahl og mor Randi Olsdatter Stamnan, men bare for fire år. Da overlot han gården til en yngre bror.Grendahl hadde evner på mange områder. Han begynte i handelslære i Drammen. Da Hans Nielsen Hauge ble fengslet i 1804 og ble sittende inne i ti år, ble Grendahl en av bevegelsens ledere. Han flyttet da til Bergen, der han også lærte seg fremmede språk og knyttet viktige kontakter for forretningslivet. Krigen avbrøt handelsvirksomheten hans i 1807, og han kjøpte da fire gårder i Kvernes i Averøy, samtidig som han startet som skipsreder og trelasthandler i Kristiansund.Bondeinstinktet hadde sterke røtter i Grendahl, og i 1821 realiserte han forretningen og kjøpte storgården Havstein på Byåsen. Han gjorde den til en mønstergård; økte besetningen fra 20 til 80 kyr, dyrket opp 300 mål myr og startet med vekselbruk.Michel Grendahl la grunnlaget for en egen kirke på Byåsen. Omtrent der kirken står idag, sto Grendahls smie der han holdt møter. Selv ble han gravlagt på Lademoen, men gravsteinen hans står nå ved Havstein kirke.I årene 1829-1842 var han stortingsmann for Søndre Trondhjems amt. Han arbeidet for å knytte haugianismen til bondepolitikken. Han arbeidet også for opphevelse av konventikkelplakaten og for å opprette en statlig pensjonskasse.Grendahl giftet seg i 1810 med Bereth Husdahl fra Geitastrand. Det fins ikke noe bilde av Michel Grendahl; det stred mot haugianernes livssyn å bli «foreviget». 
 
På forsiden nå