Polarforsker - og kaptein for Nansen

Otto Sverdrup var en taus mann og ønsket å leve tilbaketrukket. Men på grunn av sine egenskaper og bragder ble han en kjent og hedret person.

Otto Neumann Sverdrup (1854-1930) var fra gården Hårstad i Bindal. Faren var handelsmann og gårdbruker Ulrik Fredrik Suhm Sverdrup, moren het Petra Neumann Knoph.