Gatenavn

TOBBs første formann

Alfred Trønsdal var kommunepolitiker og fagforeningsmann i Trondheim, med spesiell interesse for boligbygging.

Den politiske karrièren for Alfred Olav Trønsdal (1896-1953) startet i 1932, da han ble valgt inn i bystyret for Arbeiderpartiet. I mai 1945 var han en av de utvalgte til det midlertidige kommunestyret. Etter en periode som varaordfører i byen (1947-1950), fikk han stillingen som teknisk rådmann. Denne utnevnelsen var en naturlig konsekvens av den erfaringen han hadde med boligbyggingen i byen.