Gatenavn

TOBBs første formann

Alfred Trønsdal var kommunepolitiker og fagforeningsmann i Trondheim, med spesiell interesse for boligbygging.

Saken oppdateres.

Den politiske karrièren for Alfred Olav Trønsdal (1896-1953) startet i 1932, da han ble valgt inn i bystyret for Arbeiderpartiet. I mai 1945 var han en av de utvalgte til det midlertidige kommunestyret. Etter en periode som varaordfører i byen (1947-1950), fikk han stillingen som teknisk rådmann. Denne utnevnelsen var en naturlig konsekvens av den erfaringen han hadde med boligbyggingen i byen.Alfred Trønsdal var født i Trondheim av foreldrene Kristine og Mikkel Trønsdal. Faren var rindaling og moren hitterværing. Familien bodde i Nedre Møllenberg gate 65.

I 1929 søkte Trønsdal stillingen som forretningsfører i TKBB (Trondhjems Kooperative Bygge- og Boligselskap) som ble stiftet i 1921, men uten å få den. Boligselskapet hadde utspring i arbeiderbevegelsen. Trondheim og Omegn Boligbyggelag (TOBB) var en videreutvikling av TKBB og ble stiftet i 1945. Trønsdal var første formann i styret og bodde selv en periode i en av selskapets boliger i Holbergs gate. Han ble også leder for styret i TOBBs første borettslag på Rosenborg.I 1938 ble Trønsdal - sammen med John Aae - oppnevnt som medlem av byggekomiteen for Folkets Hus i Trondheim. Han ble forretningsfører for Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon (AØF) i 1934 og formann 1946-1950. 
 
På forsiden nå