Gatenavn:

Typografen som ble redaktør

Veien er langt unna parken, men uansett - K. O. Thornæs er en av få som er hedret med både veinavn og skulptur.

Saken oppdateres.

Kristiansunderen Knut Olai Thornæs (1874-1945) hadde sterke interesser både politisk og kulturelt. Han var en arbeiderklassens mann og startet yrkeslivet som fisk- og murarbeider. I 1893 var han ferdig utdannet typograf og kom til Trondheim som avismann.Han ble tidlig fagorganisert og meldte seg inn i Det norske Arbeiderparti i 1900. Pressekarrièren startet med egen utgivelse av avholdsbladet Reform i 1901. Så fulgte en kort periode som journalist i Folketidende og fra 1902 i Ny Tid. 1906-1908 var han redaktør i Smålenenes Social-Demokrat. Så lokket Ny Tid igjen - med dets tilhørighet til DnA. Ved splittelsen i partiet i 1923, var de moskvavennlige i flertall i Trondheim, og Ny Tid ble hovedorgan for Norges Kommunistiske Parti. Thornæs hørte hjemme i denne fløyen, og han ble avisas redaktør i 13 år (1921-1934). Han ses på som en av den norske arbeiderpresses betydeligste medarbeidere i grunnleggelsens år.

Thornæs var medlem av Trondheim bystyre (fra 1914) og formannskapet (1917-22 og i 1926). Han var også oppstilt som stortingskandidat i 1930 og 1933.

Thornæs var kulturelt interessert; spesielt i teater, kirkemusikk og litteratur. Han komponerte flere korverk, skrev arbeidersanger - mest kjent er kanskje «Fram Kamerater» - og ga ut en diktsamling «Trompetskrald».En skulptur av Knut Olai Thornæs, laget av kunstneren Odd Hilt, ble plassert i Thornæsparken i det gamle arbeiderstrøket på Møllenberg i 1955. Minnesmerket ble reist ved hjelp av innsamlede midler for å hedre en av de ledende personligheter i arbeiderbevegelsen i Trøndelag.

«...Han har ikke sat sig ned for at skrive. Nei, han har reist sig for at stride» skrev Johan Falkberget om agitatoren Knut Olai Thornæs.

 
 
På forsiden nå