Gatenavn:

Kvinnesaksforkjemper og filmsensor

Fernanda Nissen stammet fra borgerskapet, men endte aktivt opp i Arbeiderpartiet.

Saken oppdateres.

Hun var sterkt engasjert på en rekke områder: barnehjem, aldershjem, fødehjem, bedre kår for jordmødre og «samfunnets stebarn», boforhold, avholdssak, kvinnesak, politikk og kultur. Petra Fernanda Nissen (1863-1920) startet sin politiske karrière i den borgerlige kvinnebevegelsen, men en streik i 1889 førte henne for fullt inn blant sosialistene.Fernanda Thomesen var født i Kragerø. 18 år gammel tok hun guvernanteeksamen og giftet seg med Venstre- og pressemannen Lars Holst. I 1880-årene var hun aktiv i bevegelsen rundt Venstre, hun arbeidet som journalist i Dagbladet og var en av initiativtagerne til Norsk Kvinnesaksforening. Under fyrstikkarbeiderstreiken i 1889 gikk hun i bresjen for å støtte de streikende. Året etter ble hun medlem av Arbeiderpartiet og leder i Kvindelig Fyrstikarbeiderforening.Samme året - 1890 - forlangte hun også skilsmisse for å gifte seg med legen, politikeren og avholdsagitatoren Oscar Egede Nissen. Han var en tid sjefredaktør i Social-Demokraten, der Fernanda var teater- og litteraturanmelder. I 1909 ble hun redaktør for det sosialdemokratiske månedsbladet Kvinden, og 1911-1920 var hun medlem av kommunestyret i Oslo.Fernanda Nissen arbeidet for å få bygd Folketeatret, og hun var i mange år medlem av tilsynet for det Deichmanske Bibliotek. I 1913 ble hun sensor ved Statens filmkontroll.

 
 
På forsiden nå