Udbyes gate

Norges første opera ble skrevet for 145 år siden. Uroppførelsen skjedde 139 år senere i Olavshallen. Trondhjemmeren Martin Andreas Udbye var en undervurdert komponist i Norge.

Saken oppdateres.

I 1991 satte en duo ved navn Trond A. Tune og Nicolai Riise i gang med å lete opp operaen «Fredkulla», skrevet i 1858 av Martin Andreas Udbye (1820-1889). Bakgrunnen for gravejobben var en hovedfagsoppgave i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Etter det begynte snøballen å rulle, og det endte med uroppførelse av Norges første opera i Olavshallen under tusenårsjubileet i Trondheim i 1997.

Udbyes gate ligger på Øya og går mellom Olav Kyrres gate og Abels gate.

Martin Andreas Udbye var født i Trondheim og vokste opp i Sanden. Foreldrene var Ole og Bergitte (Øien) Udbye. Begge foreldrene var musikalske, men ikke særlig bemidlet. Men selv om gutten ikke hadde mer skolegang enn vanlig «almueskole», viste han tidlig gode evner.

Allerede som 16-åring ble han huslærer på Verdalsøra og senere i Sparbu. I disse årene syslet unge Martin med små komposisjoner. Som selvlært begynte han 19 år gammel som lærer ved Domsognets almueskole hvor han ble i 40 år. Kort tid etter begynte han som organist i Hospitalskirken, og flyttet senere over til Vår Frue kirke.

Han var sanglærer ved blant annet Katedralskolen, hadde privatelever og var dirigent i Trøndernes Mandssangforening. Han hadde også to studieopphold i Leipzig i Tyskland og underviste da i orgelspill. Tiden i Tyskland brukte han også til å komponere. Det var en musikkhistoriker fra Oslo som på 1940-tallet begynte å grave frem trondhjemsmannen fra glemselen. W. Kwetzinsky var lærer ved Musikkonservatoriet i Oslo og kom i 1946 til Trondheim for å studere Udbyes liv og produksjon. Det var ingen lett oppgave. Visstnok var det et skikkelig mosaikkarbeid å skape et helthetsbilde av komponisten og personen. Men så ble Udbye atter glemt - frem til 1991.

Udbye regnes for å være Norges første kor- og orkesterkomponist. Totalt komponerte han over 800 verker.I 1907 ble det avduket en bauta på Domkirkegården. Den har inskripsjonen: «Reist av sangere og musikkvenner i Trondhjem».

 
 
På forsiden nå