Gina frontet kvinnesaken

Gina Krog var redaktør og skrev om kvinnesak og likestilling - og kjempet for ny ekteskapslovgivning.

Hun hadde ingen formell utdannelse. Gina Sverdrup Krog (1847-1916) - eller Jørgine Anna som hun egentlig het - var født på Flakstad i Lofoten, var selvlært og arbeidet som privatlærer i mange år. Da hun i 1884 stiftet Norsk Kvinnesaksforening sammen med Hagbard E. Berner, sluttet hun som frilanser i dagspressen hvor hun hadde skrevet om kvinnesak og likestilling. Krog var sterkt påvirket av engelsk og amerikansk kvinnebevegelse.