Aasta Hansteen - en av Norges første kvinnelige kunstnere

Hun portretterte blant andre Bjørnstjerne Bjørnson, men er mest kjent som kvinnesaksforkjemper.

Aasta Hansteen (1824-1908) tilhørte en intellektuell og kulturell familie i Kristiania. Faren, Christopher Hansteen, var professor i astronomi og matematikk. Moren - som døde da Aasta var 16 år - het Hanne Borch og var halvt dansk, men med trøndersk far. Aasta var nummer fem av seks døtre. Hun var døpt Asta, men forandret navnet etter hvert til norsk form.