NK på «Fram»-ekspedisjon

Viktor Baumann hadde en solid sjømilitær bakgrunn og ble derfor Otto Sverdrups styrmann.

Han var bare 16 år da han dro til sjøs. Hans Adolf Viktor Baumann (1870-1932) vokste opp i Kristiania og på Skedsmo. Faren var jernbaneingeniør, og familen bodde en tid også på Røros. Viktor visste tidlig hvilken vei han ville gå. 23 år gammel hadde han gjennomført sjøkrigsskolen, og deretter ble det teknisk utdannelse ved høyskolen i Charlottenburg og ved marineobservatoriet i Wilhelmshafen i Tyskland. Da han mønstret på «Fram»-ekspedisjonen, hadde han premierløytnants grad i marinen. Den endelige tittelen var kommandørkaptein - i 1911.