NK på «Fram»-ekspedisjon

Viktor Baumann hadde en solid sjømilitær bakgrunn og ble derfor Otto Sverdrups styrmann.

Saken oppdateres.

Han var bare 16 år da han dro til sjøs. Hans Adolf Viktor Baumann (1870-1932) vokste opp i Kristiania og på Skedsmo. Faren var jernbaneingeniør, og familen bodde en tid også på Røros. Viktor visste tidlig hvilken vei han ville gå. 23 år gammel hadde han gjennomført sjøkrigsskolen, og deretter ble det teknisk utdannelse ved høyskolen i Charlottenburg og ved marineobservatoriet i Wilhelmshafen i Tyskland. Da han mønstret på «Fram»-ekspedisjonen, hadde han premierløytnants grad i marinen. Den endelige tittelen var kommandørkaptein - i 1911.

Da Otto Sverdrup i 1898 samlet mannskap til «Fram»-ferd nummer to – med seks vitenskapsmenn og 10 sjøfolk - var Viktor Baumann med sin marinebakgrunn nyttig å ha med. Han hadde egenskaper til å takle de ekstreme forholdene i Arktis. Nestkommanderende og styrmann Baumann var overordnet den vitenskapelige gruppen. Etterhvert overtok han også personalansvaret, og som innbarket militær ble disiplinen deretter. I tillegg hadde han liten forståelse for menn som «ruslet rundt og plukket blomster» - til vitenskapelige formål – så en del krangel var det visstnok med den strenge styrmannen. Kartleggingen av Axel Heibergs Land lettet likevel på stemningen. Baumann ble vennligere innstilt til forskerne. 150.000 kvkm nytt land ble kartlagt i de fire årene ekspedisjonen varte, i områdene nordvest for Grønland og på den canadiske nordkysten.

Viktor Baumann planla også flere ekspedisjoner, men valgte familielivet i Trondheim.

I 1908 fikk Baumann stillingen som skipsinspektør ved Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab i Trondheim, og fra 1922 var han underdirektør i samme selskap.

 
 
 
På forsiden nå