Skrev verdens første detektivroman

Mauritz Hansen var en sann filolog. Han ga ut lærebøker i latin, tysk og fransk og underviste i gresk.

Saken oppdateres.

Egentlig var det forfatter han ville være, Mauritz Christopher Hansen (1794-1842); skrive dikt, fortellinger og romaner. Men på hans tid var det få som leste – og i hvert fall kjøpte – bøker, derfor valgte han å bli lærer.

Han var født på Modum og vokste opp i Porsgrunn. Faren var prest og moren var av kjøpmannsslekt. I 1814 var han en av 21 i Norge som tok examen artium. Hele tiden var han opptatt med skriving, og 22 år gammel ga han ut sin første diktsamling. Samme året giftet han seg, og jobbet som lærer ved krigsskolen. Han begynte på universitetet, men tok aldri noen embetseksamen.

Fra 1820 til 1826 var han lærer i Trondheim. Så flyttet han til Kongsberg for å bli skolestyrer ved middelskolen – en jobb han hadde i 16 år. Hansen ivret sterkt for at jenter skulle få utdannelse. Kona hans startet en skole for byens bedrestilte piker, og der jobbet ekteparet sammen.Mauritz Hansen var på 1800-tallet landets mest kjente forfatter. Han skrev Norges første roman: «Othar af Bretagne – et riddereventyr» allerede i 1819, der tema er kampen mellom gode og onde krefter, og han sto bak Norges første bondefortelling, «Luren». Han var den første som lanserte detektiven som litterær helt: «Mordet paa Maskinbygger Roolfsen"» regnes som verdens første detektivroman. Kriminalhistorien fra Kongsberg (1839) kom ut to år før Edgar Allan Poe kom på banen. Han var også den første som skrev fortellinger rettet direkte til barn. Til sammen ga han ut over 70 fortellinger og romaner. Tema i diktningen hans er forbrytelse, straff, fortrengt seksualitet, maktmisbruk og korrupsjon.I tillegg til all skjønnlitteratur ga han også ut en rekke lærebøker; i historie, geografi, fransk, tysk, latin og norsk (også grammatikk). Han underviste i gresk og fikk innført hebraisk ved skolen i Kongsberg.Verken Wergeland, som han var god venn med, eller Welhaven torde aldri gå løs på Mauritz Hansen, selv om de var uenig med ham. Camilla Collett mente at Hansen var vår største novellist, – kanskje ut fra hans kvinneskikkelser som utsettes for undertrykkelse og mannsdominans.En statue er reist ved graven hans på Kongsberg kirkegård.

 
 
 
På forsiden nå