Even Lorengs veg

Ikke få villaeiere på øvre del av Gråkallbanen på Breidablikk har bygd husene sine på jord som tilhørte Even Loreng.

Saken oppdateres.

En blindvei nordvestover fra Breidablikkveien er oppkalt etter «en kraftkar med tunge steg», underoffiser og gårdbruker Even Loreng. Her lå en gang gården Rogner som Loreng eide.

Even Loreng var født i Ringsaker i 1852. Han tok offisersutdannelse i Christiania og arbeidet noen år som lærer ved artilleriets underoffisersskole. I 1889 begynte han i veivesenet. Ved århundreskiftet kom han til Trondheim og kjøpte da den store gården Rogner på Byåsen.

I 1905 søkte han avskjed som underoffiser. Han gjorde seg snart gjeldende i byens offentlige liv, kom inn i bystyret og formannskapet. Han var varaordfører i Strinda i årene 1906-1912 og stortingsmann fra Strinda 1910-1912.

Hans mange verv og store innsats gjorde at han i 1924 fikk Borgerdådsmedaljen. Da var han 72 år, men han var aktiv i enda ti år.

Even Loreng var gift to ganger; først med Gustava Alfine Hovie som døde etter bare ett års ekteskap, så med Inger Marie Munkvold. Men Loreng døde barnløs i en alder av 89 år. Han ble begravet på Havstein kirkegård.

Loreng testamenterte formuen til et legat for fremme av kirkesang og kirkemusikk.

 
 
 
 
På forsiden nå