Ole Tesliens veg

Ole Olsen var lærer fra Røros. Han ble etter hvert eier av all jord mellom Ranheim og Litjvatnet. Da plusset han Teslien på navnet.

Saken oppdateres.

Visstnok finnes det ikke noe portrett av Ole Olsen Teslien, selv om han både var stortingsmann og hadde stor innflytelse i Strinda på første halvdel av 1800-tallet. Kanskje denne «anonymiseringen» er årsak til at mannen nærmest er glemt i dag.

Ole Olsen ble født på Røros i 1770. Faren var gårdbruker Ole Mikkelsen Bakken, og moren het Marith Olsdatter Kvernengen. Samtidig som han jobbet som lærer, drev han sammen med kona Marith Jakobsdatter gården Ormhaug ved Røros. I 1803 kjøpte han gården Overvik på Ranheim. Omtrent samtidig kjøpte faren Tesli Nedre i nabolaget.

Åtte år senere overtok Ole farens gård, og i 1819 kjøpte han også Tesli Øvre. Da var han nærmest godseier. Først etter den tid tok han Teslien-navnet. Han fikk etter hvert en dominerende rolle i Strinda og hadde mange høye tillitsverv.

Ole Teslien ble valgmann til riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 og stortingsmann i 1818. Han var med i hele 15 komiteer på tinget. Da kong Karl Johan ble kronet i Nidarosdomen i 1818, var Teslien med i kroningsdeputasjonen.

Han var med og stiftet Strindens Sparebank som ble opprettet i 1842, og satt i bankens styre frem til 1848.

Ole Olsen Teslien døde på Nedre Tesli i 1851. Veien som er oppkalt etter ham, går fra Øvre Bergsvingen til Sigurd Slembes veg.

 
På forsiden nå