Gatenavn

Munkholmens mest kjente fange

Griffenfeld ble adelsmann og greve, men havnet i fengsel.

Saken oppdateres.

Hans borgerlige navn var Peder Schumacher (1635-1699). Han var nærmest et vidunderbarn; begynte på skolen 4 år gammel og ble student som 12-åring. Etter mange års studier hadde han supre vitnemål i teologi, medisin, språk, filosofi og statsvitenskap.Faren var Joachim Schumacher, en tysk vinhandler i København. Peder reiste hjemmefra som 19-åring og studerte ved utenlandske universiteter i årene 1654-1662 - i England, Frankrike, Spania og Italia.

Tilbake i fødebyen ble Schumacher snart kong Frederik 3.s bibliotekar og arkivar. I 1665 ble han kongens kammersekretær. Stillingen ga ham makt, og etter oppdrag fra kongen utarbeidet han «Kongeloven» som var Danmark-Norges grunnlov ut unionstiden. Navnet hans er nøye forbundet med konsolideringen av eneveldet og opprettelsen av den nye adelsordningen. I 1668 ble han kanselliråd og medlem i høyesterett.Da Christian 5. ble konge i 1670, økte Schumachers makt. Han hadde stor tillit hos kongen og tok seg gradvis større og større friheter. I 1671 ble han adlet og tok da navnet Griffenfeld. To år senere ble han elefantridder (Elefantordenen er den høyeste danske orden), rikskansler og greve av Tønsberg.

I 1674 ble han utnevnt til president i høyesterett og var dermed regjeringens egentlige leder.Griffenfeld ønsket vennskap med Ludvig 14. og ville derfor unngå krig med Sverige som var i forbund med Frankrike. Han hadde kontakt med begge landene bak kongens rygg. Da den skånske krigen brøt ut, ble han fengslet og dømt til døden for korrupsjon, landsforræderi og bestikkelser. Straffen ble omgjort på retterstedet til livsvarig fengsel. Etter noen år ble han overført til Munkholmen. To værelser i tårnet var boligen hans i 18 år (1680-1698). Tiden brukte han til å lese, han underviste barn og skrev en del litteratur. På grunn av sykdom fikk han på slutten bo i Trondheim og hadde en del frihet.

Griffenfeld-navnet var tapt ved dommen. Peder Schumacher ble etter sin død ført tilbake til Danmark og begravd ved Vær kirke utenfor Horsens.Victor Hugo har skrevet romanen «Fangen på Munkholmen» - om Griffenfelds opphold på Munkholmen.

 
 
 
På forsiden nå