Gatenavn

Kirkehøvdingen

Han var motpolen til Grundtvig og bekjempet politisk radikalisme. Han grunnla til og med et tidsskrift i kampen mot grundtvigianismen.

Gisle Christian Johnson (1822-1894) var av islandsk herkomst, men var født i Halden og vokste opp i Kristiansand i en from embetsmannsfamilie.