Sylvester Sivertsons gate

Den lille gatestubben mellom Tyholtvegen og Holbergs gate som heter Sylvester Sivertsons gate, er oppkalt etter en redaktør fra haugianermiljø.

Saken oppdateres.

Forfatter og redaktør Sylvester Sivertson (1809-1847) ble født i Skjåk av gårdbruker Sivert og mor Anne Olsdatter Sivertson. Faren var streng haugianer og sønnen ble hjulpet frem av farens menighetsbrødre. Men sønnen ble en opposisjonsmann og kom inn i kretsen rundt Henrik Wergeland.

Sylvester kom til Trondheim 19 år gammel og begynte i handelslære. Men dette var ikke veien for ham. Han var en begavet ung mann og fikk økonomisk hjelp fra blant andre stortingsmann Michel Grendahl til å studere. I studietiden utga han sitt eget blad, Den Frimodige. Han kom i den tiden også med sitt første bokverk - om haugianismen.

I to år var han førstedirektør i Det Norske Studentersamfund. Sylvester Sivertson reiste til hovedstaden og studerte videre. Han livnærte seg delvis som medarbeider i Peder Soelvolds blad Statsborgeren. I striden mellom Welhaven og Wergeland tok han også del. Han støttet blant annet Wergelands forslag om å oppheve jødeparagrafen, men var visstnok også i konflikt med ham enkelte ganger. I 1841-42 var Sivertson redaktør av Lillehammer Tilskuer.

Tilbake i Trondheim startet han avisen Nordlyset i 1843. Denne perioden levde han et bohemaktig liv. I 1845 flyttet han til Drammen og ble redaktør av Drammens Adresseefterretninger. Der døde han i 1847.

Året etter hans død ga broren Ole ut en samling av hans etterlatte arbeider sammen med en liten biografi om Sylvester Sivertsons skjebne. Han skriver blant annet: «Hans (Sylvester Sivertsons) publisistvirksomhet skaffet ham god fortjeneste - inntil 80 speciedaler måneden - men da han var en venn av selskapelighet - dessverre stundom altfor meget - og da han alltid åpnet sin pung for sine kamerater, så stod hans finanser alltid på en slett fot...»

 
 
 
På forsiden nå