Gatenavn

Søkte rikt gifte

Han kom til Trondhjem av én grunn: å gifte seg til formue for å kunne dyrke sine interesser.

Saken oppdateres.

Peter Frederik Suhm (1728-1798) er kjent som en av stifterne av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Men uten Angell-midler hadde det neppe skjedd.

Adelig

Han tilhørte adelen i København, men var likevel ikke økonomisk uavhengig. Faren var kommandørkaptein Ulrik Frederik Suhm. Gutten fikk privat undervisning, til og med som student. Og før han fylte 20 år, var han dommer i Hofretten.

Suhm leste mye og ønsket å bli forfatter. Allerede som 21-åring hadde han publisert masse. Han satte stor pris på friheten og vegret seg for plikter innen embetsverket. Men økonomien tillot ikke et slikt liv.

Til Trondhjem

Så ble han tipset om den rike arvedatteren Karen Angell i Trondhjem, som var eneste barn av handelsmann og etatsråd Lorentz Angell. Sammen med Gerhard Schøning reiste han nordover, og en uke etter ankomst var han forlovet med Karen! Men hennes onkel Thomas Angell forvaltet økonomien etter at faren var død, og de unge ble økonomisk avhengig av ham i mange år.

Suhm skrev mye og studerte flittig. Samarbeidet med Schøning og Gunnerus førte til opprettelsen Vitenskapsselskapet i 1760. Under pseudonymet Philalethus ga han i årene 1761-65 ut Trondhiemske Samlinger I-IV.

Brudd med Thomas Angell

Etter 14 år som «trønder» reiste han med kone og sønn (som døde 16 år gammel) til Danmark. Det var brudd mellom dem og Thomas Angell. Det sies at Karen en kveld de hadde selskap hadde glemt å bringe kveldsgrøten til onkelen. Dermed testamenterte han formuen sin til byens fattige.

Suhm ble professor i historie i København og kjøpte en storgård med plass til boksamlingen på ca. 100.000 bind (som han åpnet til offentlig bruk, og senere ga til Det Kongelige Bibliotek). Han leste og skrev bøker om historie, teologi, filosofi, økonomi, politikk, estetikk og litteraturkritikk. Men hans hovedverk er Historie af Danmark i 14 bind. Dessuten oversatte han verker fra gresk, latin og fransk.

Ny kone

Suhm var vennlig, hjelpsom og avholdt. Han ønsket ikke statsembeter, søkte ikke æresbevisninger, men ble både konferensråd, kammerherre og kongelig historiograf. Han satt også i kommisjonen for forbedringer ved Københavns Universitet.

Karen døde i 1788. Noen måneder senere giftet Suhm seg med Christiane Becker, en 24-årig hoffapotekerdatter, som fødte en datter etter hans død.

Familien er gravlagt i København.

 
 
 
På forsiden nå