Gatenavn

Søkte rikt gifte

Han kom til Trondhjem av én grunn: å gifte seg til formue for å kunne dyrke sine interesser.

Peter Frederik Suhm (1728-1798) er kjent som en av stifterne av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Men uten Angell-midler hadde det neppe skjedd.