Gatenavn

Stiftet Trondhjems Kvinnesaksforening

«Kvinder maatte aldrig tale om at de badede sig, - fy, det vilde være frygtelig upassende!»

Saken oppdateres.

Antonie Løchen (1850-1933) kjempet for stemmerett og likeverd. Hun var en av de første kvinner i kommunestyret i Trondhjem da hun i 1901 ble Venstre-representant sammen med Thora Storm.

Løken-slekten stammer fra gården Løken i Fet, Akershus. Antonie hørte til en gren i By i Stjørdal der faren, Herman Løchen, (som også var stortingsmann) var brukseier på Sundnes på Inderøy. Moren het Anna Margrethe.

Antonie Løchen regnes som stifteren av Trondhjems Kvindesagsforening i 1885. Første leder var en mann, bankkasserer Nicolay Jenssen, visstnok fordi ingen kvinne torde. Antonie var «formann» 1887-1888 og 1891-1892. I sitt første foredrag i foreningen - 6. mai 1885 - snakket hun om «Sundheden og Kvindesagen». Der påpekte hun fem viktige prinsipper for kvinner som skulle oppdra barn: nok mosjon, daglige iskalde avrivninger, regelmessig liv, sunn kost og fornuftig klesdrakt.

Ikke «kvindelig» å bade

Kvinnesaksforeningen drev opplysningsarbeid, og Antonie skrev og snakket om sunnhet og kvinnesak. I 1887 holdt hun et foredrag «Om kvindelighed» i Trondhjem, der hun blant annet fortalte: «I mine forældres ungdom, altsaa for snart 50 aar siden, var det aldrig tale om, at kvinder skulde lære at svømme... Bade sig gjorde de dog, men - i yderste hemmelighed ! Kvinder maatte aldrig tale om at de badede sig, - fy, det vilde være frygtelig upassende! Nei, man listede sig ned til søen eller badeanstalten, for at mændene ikke skulle se det, og mødte man saa en af dem, og man troede at han forstod, i hvilken uanstendig hensigt man var gaaet ud, da var man nær ved at synke i jorden af undseelse.»

Giftet seg med fetteren

I 1874 giftet Antonie seg med fetteren Olaf Strøm Løchen, som var jurist og som ble borgermester i byen fra 1900 til 1920 . Striden mellom Høyre og Venstre raste i 1880-årene, og herr og fru Løchen ble begge med i Venstre-kretsen i Trondhjem, som var ledet av lagmann Jacob Lindboe og kona Hanna.

Antonie og Olaf Løchen fikk to barn. Datteren Margit ble gift med arkitekten og maleren Gabriel Kielland som i 1908 vant konkurransen om og - frem til 1934 - utførte alle glassmaleriene i Nidarosdomen.

Kvinnesaksforkjemperen var også en skikkelig dyrevenn, og hun gjorde et stort arbeid i Foreningen til Dyrenes beskyttelse. I 1909 ga hun ut barneboka «Smaahistorier om dyr».

 
 
 
På forsiden nå