E. C. Dahls gate

Bryggerieier og generalkonsul Erich Christian Dahl (1814-1882) har en blindvei oppkalt etter seg, som går fra Erling Skakkes gate til E. C. Dahls Stiftelse.

Saken oppdateres.

Faren, Erich Dahl, var fra Tydal og ble handelsmann i Trondheim, med kornimport som viktigste oppgave. Moren het Christine Lycke og var av handelsslekt fra Kristiansund. Hun overtok firmaet etter mannen da han døde i 1821.

Sønnen Erich Christian arbeidet i morens forretning som fikk navnet Erich Dahls Enke, inntil han kjøpte Sukkerhuset på Kalvskinnet i 1850. Der startet han bryggeri, og det var bayer-ølet som slo an i begynnelsen.

E. C. Dahl ble i 1874 dansk konsul i Trondheim. Foruten å være medlem av bystyret i 30 år (fra 1851 til han døde i 1882), var han med på å opprette Trondhjems Arbeiderforening, Nordenfjeldske Kreditbank, Trondhjems Brændevinssamlag og Trondhjems Forsikringsselskab. Dessuten var han en av pådriverne til at byen skulle få sitt faste teater.

Dahl fikk etter hvert en betydelig formue og eide også flere eiendommer, bl.a. Voldsminde på Lademoen, Gustafs Minde i Klostergata og Nidarlid i Steinberget.

E. C. Dahl var kunstsamler og blomsterelsker. Han kjøpte Madame Tronstads hage, som i dag heter E. C. Dahls park, og skapte et vakkert anlegg av blomster og trær.

Dahl levde hele sitt liv som ungkar. Det meste av formuen på 1,6 millioner kroner ble testamentert til en stiftelse for fattige, nyfødte barn. Resultatet ble en fødselsstiftelse - E. C. Dahls Stiftelse - som sto ferdig i 1908.

Erich Christian Dahl ligger begravet på Domkirkegården.

 
 
På forsiden nå