Husmødrenes «mor»

Marie Michelet var sentral i organisering og ledelse av husmorforbund både i Norge og i utlandet.

Saken oppdateres.

Hjemmenes Vel - fra 1933 kalt Norges Husmorforbund og fra 1997 Norges Kvinne- og Familieforbund - har gjennom årenes løp tatt opp mange saker som har bedret forholdene for kvinner.Forbundet ble stiftet i 1915 av Marie Elisabeth Michelet (1866-1951). Hun var født i Bergen, men bodde sine første år i London. Faren var sjømannsprest Johan Cordt Harmens Storjohann, moren het Nanna Holmboe. Marie gikk på skole i Tyskland og England. Hun reiste mye og fikk gode språkkunnskaper og viktige kontakter i utlandet. Gjennom morens «stille» engasjement i sedelighetssaken (faren var motstander av kvinnesak), ble datteren oppmerksom på mange av samfunnets skyggesider.Marie ble gift med teologen Simon Themstrup Michelet fra Trondhjem og fikk tre døtre. Familien bodde i Bærum, og Marie arbeidet som lærer ved middelskolen. Forfatter ble hun også; bøkene hun skrev for sine egne barn, ble senere utgitt. Mest kjent er «Puk» og «Hos Mormor». På hennes eldre dager kom erindringene «Minner og tidsbilleder».I regi av Hjemmenes Vel stiftet og redigerte hun tidsskrifter og ukeblader, hun holdt kurs og foredrag - om familie og morsrolle.Hele livet forsøkte hun å kombinere sin kristentro med kvinners rettigheter, og hun oppnådde at Misjonsarbeidernes Ring ble tatt opp i Norske Kvinners Nasjonalråd. Dermed var også kristne kvinner blitt «kvinnesaksarbeidere».

Michelet var Hjemmenes Vels første formann (1915-1934), dessuten viseformann i sentralstyret i De norske sedelighetsforeninger (1902-1920). Hun satt også i Bærum kommunestyre og stiftet Bærum kvinneråd. Dessuten regnes hun som stifteren av Nordens Husmorforbund i 1919, der hun var formann i mange år og ble ærespresident i 1937.

Marie Michelet ble hedret med Kongens fortjenstmedalje i gull og ridder av 1. klasse av St. Olavs orden.

 
 
 
På forsiden nå