Eidsvollsmann mot sin vilje

Peter Schmidt var mangfoldig: kjøpmann, eidsvollsmann, tukthusinspektør, børskommissær, veier og måler.

Saken oppdateres.

Han var såkalt butikkjøpmann, som sin far, til forskjell fra de rike grossererne med brygger langs Søgaden. Men Peter Schmidt (1782-1845) var likevel velstående, - og ga i 1811 1000 riksdaler til det nye norske universitetet.

Schmidt var født i Trondhjem av mor Johanne Christine Bech og far Claus Christian Petersen Schmidt som var fra Flensburg.Vanskelige år

Napoleonskrigene rammet trondhjemskjøpmennene hardt. Gamle mektige handelshus kjempet fortvilt for å holde det gående. Bybrannen i 1818 økte også uhyggesstemningen.

Da bestemmelsen om å tillate husundersøkelser for å stoppe salg av smuglervarer kom i 1812 , reiste Schmidt og en annen kjøpmann for å overbringe en protest til kongen. Det førte til begrensninger i tiltaket. Prins Christian Frederik var på besøk i Trondhjem i 1814 og ble forelagt en «adresse» fra innbyggerne med ønske om en konstitusjon for Norge. Dette kan ha hatt avgjørende betydning for at prins Christian Frederik lot seg velge i stedet for å ta tronen etter arverett. Schmidts far gikk konkurs i 1817, Peter selv var plaget av kreditorer i mange år, men ble først i 1826 tvunget til å overgi boet.Til Eidsvoll

Til Riksforsamlingen på Eidsvoll tok Schmidt motvillig imot valget, og denne uviljen er nok forklaring på den tilbakeholdenhet han viste under selve samlingen. Det ble sagt og skrevet at han var unionist, at han kanskje tvilte på Norges mulighet til å være selvstendig. Men ved alle viktige avstemninger med navneoppropp stemte han med selvstendighetspartiet. Han var medlem av den viktige finanskomiteen.Ny start

Tilbake i Trondhjem prøvde Schmidt å starte en skole for handelsmenn. Men med en stor familie å forsørge, kone Anna Sophie Grundt og åtte barn, var det tryggest å søke en administrativ stilling. Før Eidsvoll hadde han vært kjøpmann og kirkeverge for Domkirken. Fra 1830 ble han inspektør ved Trondhjems tukthus og 1833-42 børskommissær. Senere ble han veier og måler og også revisor i Norges Bank. Etter storbrannen i 1841 skulle det lages utkast til ny bygningslov for byen, og Schmidt ble medlem i den komiteen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå