Gatenavn:

Verdensmann og kunstelsker

Broder Lysholm Knudtzons bibliotek er et av de mest verdifulle privatbibliotek i Norge.

Saken oppdateres.

Mannen bak boksamlingen var kunstskjønner og -samler. Hans store interesser var politikk, kultur og vitenskap. Pengene sine brukte han på reiser og bøker. Men egentlig var han kjøpmann.

Mye på reise

Broder Lysholm Knudtzon (1788-1864) var født i Trondhjem, men vokste opp hos slektninger i Sønderjylland sammen med broren Christian. Først som 27-åring slo han seg ned for godt i hjembyen. Faren, kjøpmann og etatsråd Hans Carl Knudtzon, drev forretningen Hans Knudtzon & Co., der sønnene begynte som lærlinger i unge år. Moren het Karen Müller. En søster var godt gift i Frankrike, og Broder bodde en tid hos henne. Senere dro han til Storbritannia for å lære kjøpmannskap. Der kom han inn i liberal-politiske og litterære miljøer og ble venn med blant andre Lord Byron. Noen av celebritetene besøkte også Knudtzon i Trondhjem; lady og lord William Russell (senere statsminister) og sir Thomas Dyke Auckland. I London var han, sammen broren Jørgen von Cappelen Knudtzon, en ivrig hjelper for Carsten Anker med å søke støtte til Christian Frederik og et selvstendig Norge.

Tilbake i Trondhjem

Da faren døde i 1823, ble Broder medeier i firmaet sammen bror Christian og svoger Lorentz Johannsen. Broder Knudtzon hadde liten interesse for forretningene, men sto for firmaets utenlandskorrespondanse.

Han var formannskapsmedlem i mange år og var flere ganger valgt som suppleant til Stortinget, men satt der kun i 1833. Han var også styremedlem i Norges Bank i nesten 20 år, i Trondhjems borgerlige realskole og medstifter av Trondhjems Kunstforening i 1845.

Boksamlingen

Den verdensvante estetikeren gjorde en stor innsats for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab og var selskapets sekretær 1825-31. Han ønsket å spre opplysning om vitenskap og kultur. For ham fantes det ikke bra nok bibliotek i Norge, så han fikk britiske venner til å sende seg bøker – blant annet om politisk økonomi. Boksamlingen (ca. 2000 bind) som hadde mange sjeldenheter - blant annet førsteutgaver av Lord Byron - og fem originalarbeider av den danske billedhuggeren Bertel Thorvaldsen testamenterte han til DKNVS. Samlingene hans er plassert i en egen Knudtzon-sal i Vitenskapsselskapet.

Knudtzon innhentet opplysninger fra Storbritannia om nye tekniske innretninger og han skaffet informasjon om utenlandske rettssystemer for en ny norsk straffelov (Kriminalloven av 1842).Den allsidige verdensmannen ble aldri gift.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå