Gatenavn:

Verdensmann og kunstelsker

Broder Lysholm Knudtzons bibliotek er et av de mest verdifulle privatbibliotek i Norge.

Mannen bak boksamlingen var kunstskjønner og -samler. Hans store interesser var politikk, kultur og vitenskap. Pengene sine brukte han på reiser og bøker. Men egentlig var han kjøpmann.