Essendrops gate

Essendrops gate er en blindvei som går fra Strindvegen sørøstover mot Berg skole.

Saken oppdateres.

Bernhard Ludvig Essendrop1812 - 1891

Bernhard Ludvig ble født i Christiania. Foreldrene var kjøpmann Peter Essendrop og Martha Marie Søborg. Faren døde tidlig, men moren greide å la begge sønnene få universitetsutdannelse.

Broren Carl Peter Parelius Essendrop fikk også med Trøndelag å gjøre, som sogneprest i Klæbu og Melhus. Senere ble han biskop i Tromsø og Christiania. Han var også kirkeminister.

Bernhard Ludvig Essendrop tok teologisk embetseksamen i 1834 og var i mange år lærer ved Christiania Borgerskole. Sammen med eventyrsamleren Jørgen Moe ga han ut «Digte til utenadlæsning».

Fra 1847 var Essendrop sogneprest på Bakklandet, og i 1851 ble han den første sogneprest i Strinda, der han ble i 25 år. Han kom snart inn i kommunal virksomhet, ble medlem av formannskapet og senere ordfører - første gang i 1862. På nyåret 1875 ble han ridder av St. Olav. Samme år ble han domprost i Nidaros domkirke.

Like etter han flyttet til Trondheim ble Essendrop valgt til stortingsmann og etter hvert både lagtingspresident (1872-74) og stortingspresident (1874-82). Han søkte avskjed fra domproststillingen i 1883 og flyttet da til hovedstaden.

Bernhard Ludvig Essendrop var gift med en legedatter, Charlotte Augusta Elisabeth Schenck. Men hun døde tidlig, og Essendrop levde senere som enkemann. Han var preses i Videnskabsselskabet 1874-83.

 
 
På forsiden nå