Sjokoladekongen

Han tok over en liten nystartet sjokoladefabrikk med sju ansatte og bygde den ut til en mønsterbedrift.

Saken oppdateres.

Johan Throne Holst (1868-1946) var en fremsynt industrimann. I boken «Industri og industrielle problemer» (1914) retter han søkelyset mot «farene» industrien utsetter menneskene for. Han mener nye storbedrifter har plikt til å sikre arbeiderne utviklingsmuligheter og godt miljø gjennom for eksempel hygienereformer og helsekontroll. Likeså at ansatte skal få mulighet til del i utbytte og andelsordninger.

Freia

Freia Chocolade Fabrik i Kristiania, som Throne Holst kjøpte i 1892 og var direktør for til sin død, hadde landets første bedriftslege.

Fabrikken ble Nordens største i sitt slag. Utenlandske selskaper var Holsts forbilder. Etter hvert ble det etablert datterselskaper i Danmark og Sverige, det ble startet utsalg i Paris og det var også tanke om fabrikk i London. Men mange planer måtte skrinlegges i mellomkrigsårene, bare Marabou i Sverige overlevde – og det med glans. Deretter ble Freias kurs lagt om til å satse på hjemmemarkedet og nye produkter.

Politiker og industrimann

Holst var en engasjert samfunnsborger. Ved siden av å være politiker og ha flere ulike lederverv, deltok han i samfunnsdebatten med artikler og bøker. Som politiker representerte han Frisinnede Venstre i Kristiania bystyre 1904-1910 og i Stortinget 1909-1912. Han opprettet flere legater, blant andre A/S Freia Chocolade Fabriks medisinske fond og et større fond for ernæringsforskning som først og fremst skulle lønne et professorat i faget.

I 1923 ble Holst styreformann i den kriserammede Handelsbanken. Under de harde 30-åra satt han som president i Norges Industriforbund (1930-1933), og han var også formann i den konsultative nemnd for mellomeuropeiske handelspolitiske spørsmål av 1933.

Hans pionertanke om ansatte som medeiere/aksjonærer i bedriftene ble ikke akseptert av LO før i 1990-årene.

Familien

Throne Holst var født i Trondhjem. Foreldrene var kjøpmann Johan Martinus Brodtkorb Holst og Josefa Gørvell. Faren kjøpte gården Nordre gt. 8 (Holst-gården/Erichsen-gården) i 1861 og drev kolonialbutikk der i mange år. Holst og brødrene vokste opp der, men tilbrakte somrene på Østmarken gård som faren eide 1876-1896. Johan hadde flere brødre, en var Peter Fredrik, en annen overlege Alexander Holst.Holst sluttet skolen i 1. gym. for å ekspedere i farens forretning. Handelsskole tok han utenlands og en tid var han bokholder i Hamburg.

26 år gammel giftet Holst seg med Hanna Richter Jenssen, og han ble far til Henning og Harald. Han var æresmedlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og kommandør av St. Olavs Orden. Hans «Erindringer og refleksjoner» kom i 1941.

Etterslekten tok familienavnet Throne-Holst.

 
 
 
På forsiden nå