Norges første kvinnelige student

Hun krevde å få avlegge examen artium og bli immatrikulert. Dermed måtte Norges lover endres.

Ida Cecilie Thoresen Krog (1858-1911) – mest kjent som Cecilie Thoresen – var en vitebegjærlig legedatter fra Eidsvoll. Foreldre var Nils Windfeldt Thoresen og Marie Johanne Benneche, og de hadde til sammen fem barn.