Ludvig Musts veg

Ludvig Musts veg ligger på Berg og går fra Strindvegen til Kong Inges gate.

Saken oppdateres.

Ludvig Must 1786 -1846

Godseier Ludvig Must var en rik og betydelig person i Trondheimog Strinda i første halvdel av det forrige århundre. Han eide storejordeiendommer og sagbruk i Stjørdal, Orkdal og Gauldal.

Faren, kanselliråd Erik Must, var en rik jurist fra Molde oggift med Martha Plathe Bernhoft. Han søkte aldri noe embete, menforetrakk å administrere sine jordeiendommer og dyrke sine mangeinteresser som blant annet var bøker, malerier og enstensamling.

Gamle Must eide en gård som lå på hjørnet av Kjøpmannsgata ogOlav Tryggvasons gate. Der hadde han et slags museum med sinenaturhistoriske samlinger. Men hele dette kvartalet brant ned i1788, og samlingen gikk tapt.

Da var sønnen Ludvig to år, og familien flyttet til Leangengård. Her vokste Ludvig Must opp og ble boende hele sitt liv. Morendøde da han var fem år og faren da han var 12 år.

Ludvig gikk på Latinskolen og begynte å studere filosofi, menbrøt over tvert og brukte tiden på å administrere sine storejordeiendommer. Ludvig Must ble gift med Anna Catharina Angell, somvar datter av stiftamtmann Angell.

På Leangen oppførte han de nåværende bygningene og innredetflere rom med store, flotte malerier og gobeliner. Must var medlemav Videnskabsselskapet og ga 1000 riksdaler til opprettelsen avuniversitetet i Oslo.

Ekteskapet var barnløst, men de tok til seg en ung slektning,Tobias Brodtkorb Bernhoft, og betalte utdannelsen hans. Han blesenere sogneprest i Stjørdal.

Etter at Ludvig Must døde, solgte enken Forragodset til RørosKobberverk. 1000 riksdaler ble gitt til et legat for skolene iSingsås. Leangen gård ble etter fru Musts død solgt ut avslekten.

Ludvig Must og frue ble gravlagt i et kapell i Nidarosdomen, menda restaureringsarbeidet tok til, ble kistene flyttet til et murethvelv i Værnes kirke.

 
 
På forsiden nå