Schultz' gate

Schultz' gate ligger i Midtbyen og går fra Vår Frue strete til Erling Skakkes gate. Schultz eide det området hvor gaten ble anlagt.

Saken oppdateres.

Niels Stockfleth Schultz 1780- 1832

Niels Stockfleth Schultz var sønn av Anna Christine Stockfleth og Ole Schultz som var residerende kapellan i Sigdal. Han mistet begge foreldrene tidlig og skulle derfor settes i skomakerlære. Men bøndene i hjembygda finansierte skolegangen for den flinke gutten. Han fortsatte med teologistudier i København - med beste karakterer.

Etter embetseksamen arbeidet han som lærer og fortsatte med videre studier. Han ble gift i København med Anne Louise Frederikke Rohleder, datter av en skreddermester.

I 1809 ble han kapellan i Vår Frue kirke, en stilling han hadde helt frem til han døde. I samme periode var han også religionslærer ved den borgerlige realskole og var preses i Videnskabsselskabet i tre år. Dessuten var han en språkets mann og ga ut lærebøker iengelsk.

Sin største innsats gjorde likevel Schultz som politiker: stortingsmann 1814-1818 og 1822-1828 som representant for Trondheim - og flere ganger stortingspresident. Han sto som Grunnlovens mest utrettelige forsvarer.

Niels Stockfleth Schultz døde barnløs og kona reiste tilbake til Danmark.

Schultz' gate ble anlagt etter storbrannen i 1846.

 
 
På forsiden nå