Weidemanns vei

Weidemanns vei på Rosenborg går fra Nonnegata, forbi Bispehaugen skole, til Stadsingeniør Dahls gate.

Saken oppdateres.

Sophus August Weidemann 1836 - 1893

Sophus August Weidemann var en av de første skipsingeniører som arbeidet i Trondheim. Han regnes også som mannen bak den store boligbyggingen på Rosenborg i siste halvdel av forrige århundre.

Weidemann var født i Oslo, men faren, Fredrik Sommerfeldt Weidemann, ble sorenskriver på Ørlandet hvor gutten vokste opp. Moren het Natalie Adeleide Major.

Etter utdanning som maskiningeniør i Horten og England, arbeidet han ved skipsverft både i Horten, Bergen og ett år i Skottland.

Tilbake i Norge ble Weidemann tegner ved Akers Mekaniske Verksted og bestyrer av Berger Brug ved Eidsvoll, før han i 1864 ble ansatt som direktør for Fabrikken ved Nidelven. Her reorganiserte han bedriften og gikk inn for spesialisering. Hovedoppgaven ble å bygge dampskip, og Weidemann tegnet selv det første propelldampskipet som ble bygget der. I tillegg fikk han i stand tørrdokkanlegget.

Etter sju år ved verftet startet han i 1872 Trondhjems Dokselskab. Samme år fikk han slått sammen Fabrikken ved Nidelven og Trolla Brug til én ny bedrift: Trondhjems mekaniske Verksted.

I 1884 kjøpte han sammen med overrettssakfører Karl Ludvig Bugge den store eiendommen Rosenborg gård. Den ble etterhvert regulert, og strandområdet ble overlatt til kommunen for anlegg og havn. Resten ble utstykket til boligtomter. Senere ble Weidemann eneeier og bosatte seg på gården. Han bygde en ny, stor bygning i sveitserstil, som fortsatt er bevart og benyttes som bolighus.

Weidemann var også medlem av bystyre og formannskap og hadde flere offentlige tillitsverv.

 
 
På forsiden nå