Brodtkorbs vei

Brodtkorbs vei går fra Steinberget til Byåsveien. En far og en sønn har på hver sin måte gitt navn til denne veien.

Saken oppdateres.

Tobias Severin Brodtkorb 1836-1883

Tobias Brodtkorb 1873-1939

Tobias Brodtkorb (bildet) var ingeniør og murmester og bygde det første huset i denne veien - til seg selv. Veien var visstnok et lokalnavn til å begynne med. Senere ble navnet mer offisielt knyttet til farens navn, marineløytnant Tobias Severin Brodtkorb.

Den eldste Brodtkorb var prestesønn fra Dolm på Hitra, der familien hadde vært prester i tre generasjoner. Selv valgte han å bli sjømann og bodde flere år i Horten, både i forbindelse med utdannelse og marinetjeneste. Han ble gift med en datter av kjøpmann Arnt Brodtkorb, som var en fjern slektning og som eide Arildsløkken gård i Ila. Denne eiendommen overtok svigersønnen Tobias Severin Brodtkorb. Han drev den som gårdsbruk og var lærer ved sjømannsskolen ved siden av å være mye ute i marinetjeneste.

I 1883 døde han av difteri nesten samtidig som sin treårige datter. Kona satt igjen med sju barn i en bolig beliggende i dagens Osloveien 7. Et annet hus som ble bygd av Brodtkorbs var Osloveien 11, som visstnok var reist av to av stabburene på Arildsløkken.

Sønnen Tobias Brodtkorb ble utdannet som ingeniør i København. Før han kom tilbake til Trondheim, sto han bak byggingen av Dikemark sykehus. Tilbake i Ila stykket han ut Arildsløkken til bebyggelse, solgte tomter og bebygde dem delvis selv, og lot gården rive.

Eiendommen strakte seg mens den enda ble drevet som gårdsbruk et stykke opp i Steinberget og omfattet villastrøkene langs Byåsveien og Osloveien helt til Nyveibakken. Mot øst var Nidelven grensen et langt stykke.

 
 
På forsiden nå