Byens største dame i høyde og bredde

Som enke etter kjøpmann Otto Beyer d.e. arvet hun forretningene, Halset gård på Byåsen og deler i kobberverkene i Selbu og på Røros.

Saken oppdateres.

Alette Busch Beyer (1726-1810) ble i sin tid en av de mektigste kjøpmannsenkene i Trondhjem. Da mannen døde i 1778, fortsatte hun virksomheten for egen regning. Andre enker brukte ofte menn til å styre forretningene.Beyergården

Hun bodde i sin residens Grambowgården i Dronningens gate 8 - også kalt Beyergården - med oppvarter, husholderske, to tjenestepiker, kusk, tjener og gårdskar. På hennes befaling ble det bygd vognremisser (senere omgjort til ridehus) og opplagshus vis-à-vis eiendommen.

Halset gård ble kjøpt av mannen i 1770. Den ble drevet som avlsgård og var familiens sommersted. Alette var veldig begeistret for stedet og fikk satt opp ny hovedbygning.Ingen barn

Otto Beyer kom fra Flensburg og tok borgerskap som kjøpmann i Trondhjem i 1741. Her bygde han opp et av byens største handelshus. Alette var 32 år da hun giftet seg i Domkirken med 47 år gamle Otto. Ekteparet fikk ingen barn. Derfor adopterte de Alettes brorsønn Otto Busch, som skiftet navn til Otto Beyer d.y. da han overtok handelshuset i 1800. Han bodde sammen «moren» i Beyergården med sin familie.«Madame Beyer»

I 1806 kjøpte Otto d.y. eiendommen Kjøpmannsgata 5 som forretningsgård med bolig. Senere bygde han en uvanlig stor brygge der, som på folkemunne ble kalt «Madame Beyer». En vittig oberst Gedde skrev da: «Denne kolossale Brygge viste sig imellom Trondhjems øvrige Brygger som Madame Beyer mellom Byens Damer.»

Alette var datter av auksjonsdirektør Marcus Busch og Margrethe Bukhof. I familien kom det ti barn. Alette var bare ni år da moren døde, men fikk Stinken Krenkel som stemor da faren giftet seg fem år senere.Mektig og gavmild

Alette Beyer ble regnet som en gavmild og gjestfri dame, og var nærmest en institusjon i byen. Hun ga 500 riksdaler til Trondhjems borgerlige realskole og 1500 riksdaler til Domsognets friskole. Dessuten betalte hun et rikt utstyrt messehagel til Klæbu kirke.

Otto Beyer d.y. ble en av Norges rikeste menn, med arv fra sin far, en onkel og tante Alette. Men i 1826 var han konkurs og eiendommene ble solgt på auksjon. Heldigvis fikk ikke Alette Beyer oppleve det.

 
 
På forsiden nå