Tordenskiolds far

«Atten barn gikk frem på rad, hos hans far i Trondhjems stad»

Saken oppdateres.

Ja, stor familie fikk han, Jan Wessel (1646-1716), og blant «døtre seks og sønner tolv» ble noen prester, noen viseadmiraler, en loskaptein, en rådmannsfrue, «men kun en ble Tordenskiold».

Mor til alle disse barna var Maren Schøller, enearving etter sine foreldre og en tante. Wessel ble dermed medeier i en stor formue og mange eiendommer rundt om i Trøndelag. Hans egen kapital besto av noen sagbruk og litt jordeiendom.Rådmann med privilegier

Han ble født i Bergen der faren, Henrik Jansen Wessel, tok borgerskap i 1646. I Trondhjem ble Jan Wessel mest kjent som rådmann fra 1693, men han var også eiendomsbaron og en mektig næringslivsmann.

Embetsmenn hadde sine privilegier. De kunne opprette reperbane med enerett til å forhandle tauverk, de hadde frihet til å benytte løkkene mellom byen og Hospitalet (Kalvskinnsløkkene) og - en rett Wessel spesielt benyttet seg av - enerett til å holde vinkjeller med utsalg. Han drev bevertningsstedene Hemmingstuen på Brattøra og Nybryggen under Ringve (avls)gård. En del av gården hadde Maren arvet etter tanten, resten av eiendommen byttet Wessel til seg mot annet jordegods. De overtok Ringve som landsted i 1691, den gang en svær eiendom mot Kuset og Jervan ved Jonsvatnet, med masse skog.Eiendomsbaron

Wessel hadde flere møllebruk og sagbruk, drev trelasthandel med egne skip og var også deleier i et stort kaperskip, han eide Stjørdalsgodset med fire sager, gårdene Tangen og Sandfærhus med ferjested og vertshus, og med inntekter fra leilendinger. Også beboere i Trondhjem betalte avgifter til Wessel, bare i Brattørgata var det ved boets avslutning i 1735 24 stykker.Rammet av branner

Familien bodde i det sørøstlige kvartalet på hjørnet av Olav Tryggvasons gate og Krambugata. Her ble visstnok Peter Wessel (Tordenskiold) født, mens Ringve var barndomshjemmet. Storbrannen i 1681 rammet familien hardt, og da en ny bybrann 27 år senere tok alt de eide samme sted, begynte Wessel å miste både krefter og mot, og det gikk sakte nedover med den velstående og driftige rådmannen. Tordenskiold lånte sin far på den tiden 1000 riksdaler for å betale gjeld.

Da en sønn ble innblandet i en rettssak grunnet slagsmål, ble også det ekstra ubehagelig for en far i hans stilling. Han ble bedt om å søke avskjed, og ble avløst av svigersønnen Knud Brun. Jan Wessel ble begravd i et familiegravsted i Vår Frue kirke.

 
 
På forsiden nå