Krogness gate

Krogness gate på Øya går fra Elvepromenaden til Kronprins Olavs alle.

Saken oppdateres.

Ole Andreas Krogness1802 -1869

Ole Andreas Krogness var bankdirektør og kjøpmann og var født iRissa. Faren var tømmermann Jakob Nielsen Krogness og moren het Karen Olsdatter. Ole A. Krogness flyttet som ungdom til Trondheim og begynte i handelslære hos kjøpmann Arnt Solem på Bakklandet.

Krogness ble gift med enken Anne Bergithe Dahl og overtokforretningen etter hennes tidligere mann. Han var en aktiv mann ibyens økonomiske liv, blant annet styremedlem i TrondhjemsSparebank fra 1843 til 1869, medstifter av Trolla Brug og Spareskillingsbanken - og var dessuten medeier i Norges førstedampskip «Nidelven».

Krogness hadde også flere offentlige verv; han satt i bystyretfra 1840-årene og utover, var stortingsmann i 1848, gjenvalgt i1851, 1857 og 1859-60, og var styremedlem i Norges Bank fra 1846til 1869.Han hadde også sterk tilknytning til Trondhjems Arbeiderforening og ble en av de første æresmedlemmer der.

Da Trondhjems Tekniske Læreanstalt ble åpnet i 1870, var Ole A.Krogness død. Men han hadde gjort en stor innsats for å skaffe den nødvendige kapital for at skolen skulle komme i drift. Han var også lenge forlikskommissær i Trondheim - det vil si leder for de tre valgte menn som utgjorde forliksrådet. Byens barneasyl var han også opptatt av i mange år.

Ole Andreas Krogness eide eiendommen Sommerro (opprinnelig Nidareid) - og Nidarø gård der han døde i 1869.

 
 
På forsiden nå