Sin tids største boksamler

Biblioteket hans ble solgt på auksjon og inneholdt blant annet erkebiskop Aslak Bolts bibel i håndskrift.

Saken oppdateres.

Frederik Nannestad (1693-1774) var biskop i Trondhjem fra 1748 til 1758. Han gjennomførte det som ingen biskop før ham hadde gjort: kravet om å visitere alle prestegjeld i stiftet hvert tredje år. Stiftet omfattet den gang halve Norge, med 88 hovedkirker. Nannestad var spesielt opptatt av misjonsarbeid blant samene i Øst-Finnmark - den nordligste del av stiftet. Til og med dit var han på tre lange visitasreiser. Samenes situasjon var vanskelig fordi ingen norsk prest forsto språket deres, dermed kunne ingen ta imot skriftemål eller gi sjelesorg. Da Seminarium Lapponicum (skole for lærere som skulle undervise samer på samisk) ble opprettet i Trondhjem i 1752, ga Nannestad sin støtte med 100 riksdaler.Ung enkemann

Nannestad ble født i Eidsberg i Østfold, som sønn av sogneprest Christopher Jenssen Nannestad og hans tredje kone, Karen Tønnesdatter Unrow. Som 25-åring tok han magistergraden i København og ble etterpå regensprost mens han studerte videre.

Samme år som han ble stiftsprost i Århus (1732), giftet han seg med Martha Elisabeth Wissing. Hun døde bare 22 år gammel, og Nannestad levde resten av livet alene. Han tok doktorgraden i 1742 på den «forkastelige» mariadyrkelsen i kirken i hjembygda Eidsberg, og ble professor fem år etter.Bibliotek på Berg

I Trondhjem bodde Nannestad på Berg prestegård. Han var en konservativ ortodoks teolog som ofte kom i strid med pietisten Pontoppidans lære. Biskopen var også svært vitenskapelig interessert og brukte mye tid med boksamlingen sin - visstnok landets største bibliotek med over 10 000 titler. Biblioteket ble solgt på auksjon i 1778 med blant annet Aslak Bolts bibel - det eneste bevarte komplette bibelhåndskrift i Norge fra middelalderen.

I 1758 ble Nannestad overflyttet til bispestolen i Christiania. 1760-61 ga han ut et av de første tidsskrift i Norge - «Ugentlige korte Afhandlinger».

 
 
 
På forsiden nå