«Dovrebanens far»

Han solgte eiendommen i byen og flyttet til Strinda for å slippe flere verv.

Saken oppdateres.

Baard Iversen (1836-1920) interesserte seg for enormt mange saker. Han kom tidlig med i politikken i Trondhjem, satt i formannskapet i 12 år - hvorav seks som formannskapssekretær. I et møtereferat i Dagsposten sto det: «Til slutt ble valgt en komité hvor Baard Iversen ikke var formann.» Det sier litt om hans engasjement.Begynte nedenfra

Iversen ble født i Julsundet ved Molde som tredjemann i en barneflokk på ni. 18 år gammel dro han til Ålesund og begynte som butikk- og kontorlærling. Der møtte han Anna Junge som skulle bli både hans kone og medarbeider. Etter noen år gikk turen til Trondhjem, da han ønsket å begynne for seg selv. Snart fikk han borgerskap (med en startkapital på 50 riksdaler), og 28. juli 1862 så forretningen B. Iversen dagens lys i St. Olavs gate 2. I begynnelsen gikk det i papir, konvolutter, strømper, trøyer...

Iversen var et arbeidsjern, jobbet natt og dag, og allerede etter ett år kunne han flytte butikken til «sentrum» - i Prinsens gate - der bygdefolket handlet. Etter hvert fikk han kontakter i utlandet, han handlet i større partier og ble grosserer i sitt énmannsfirma (han hadde visstnok én hjelpegutt).Ivret for kommunikasjon

Som handelsmann så Iversen behovet for kommunikasjon. I 1868 gikk firmaet derfor inn i shippingbransjen med blant annet godsrute mellom Halden og Trondheim, og i 1872 ble Iversen reder. Sammen flere andre ble dampskipet «Leif» bygd for frakt på Nord- og Østersjøen. Iversen ble disponent for interesseselskapet som eide båten og ble også representant for Chr. Salvesen & Co i Trondhjem.

Rundt 1875 gikk mange firmaer konkurs i Trondhjem. Iversen ga aldri opp. Han etablerte Trondhjems Dampskibsselskab og ble ekspeditør for mange store rederier. Trondhjem-Newcastle-linjen startet i 1890 og var et resultat av Iversens arbeid.Dovrebanen

Baard Iversen var en foregangsmann innen kommunikasjon – både til lands og vanns – og han kalles også «Dovrebanens far». Han var utholdende, seig og bestemt i den vanskelige saken som skulle kjempes igjennom, og var selvskreven formann i Dovrebane-komiteen. Prosjektet ble realisert omkring hans død.Ettertraktet person

Iversen var en av forkjemperne for Ila-parken. Han var en viktig person for Trondhjems Handelsstands Forening og sto bak utbyggingen av Handelsbanken. Hans sosiale omsorg kom til syne gjennom foreningens understøttelseskasse, der han var formann fra 1878 til sin død.

En mann som Baard Iversen var ettertraktet til mange verv. Han var svært ønsket i foreninger, organisasjoner og komiteer. Så da han i 1890 solgte huset i byen og flyttet til Strinda, syntes han nok også selv det var mye.

I 1906 ble firmaet registrert i firmaregisteret og spedisjonsavdelingen ble rendyrket. Svigersønnen Trygve Marstrand Jørgensen kom inn som kompanjong i 1907 og overtok ledelsen av firmaet i 1915.

Baard Iversen ble kommandør av St. Olavs Orden og æresmedlem av Handelsforeningen.

 
 
 
På forsiden nå