«Dovrebanens far»

Han solgte eiendommen i byen og flyttet til Strinda for å slippe flere verv.

Baard Iversen (1836-1920) interesserte seg for enormt mange saker. Han kom tidlig med i politikken i Trondhjem, satt i formannskapet i 12 år - hvorav seks som formannskapssekretær. I et møtereferat i Dagsposten sto det: «Til slutt ble valgt en komité hvor Baard Iversen ikke var formann.» Det sier litt om hans engasjement.