Lagmannen Dreyer

Han overtok embetet etter sin far og var enedommer i Trondhjem i 33 år.

Abraham Dreyer (eller Dreier) (1671-1736) var født i Trondhjem og var sønn av lagmann Peter Carstensen Dreyer som var lagmann i byen fra 1671 til 1703. Faren var den siste danskfødte lagmann på Trondhjems lagstol og var gift med nederlandske Anna Catharina Stricht von Hoffmerset. Til sammen hadde de fire barn, og de ble separert i 1696. Lagmannsembetene var de viktigste dommerembetene i landet med ubrutt tradisjon fra middelalderen, og lagmannen var enedommer.