Læreren som ble Adresseavis-redaktør

Han var utdannet ingeniør, men arbeidet som alt annet enn det.

Saken oppdateres.

Svend Tostrup Wessel Mosling (1818-1897) ble lærer ved Trondhjems Borgerlige Realskole 28 år gammel og satt i stillingen i 47 år. Adresseavisen var den gang tilknyttet Realskolen, og i 1851 ble «kandidat Mosling» redaktør sammen med Adolph Riddervold i ti år. Etterpå satt han som eneredaktør i 15 år, og hele tiden var han lærer ved siden av. Han var også midlertidig leder av avisen en periode etter at redaktør Fredrik Christian Dons døde i 1885. Mosling var medarbeider i avisen helt frem til 1892.Politiker, bibliotekar, forfatter...

I tillegg til alle oppgavene dette førte med seg, var Mosling aktiv i kommunepolitikken. Han satt i bystyret i 15 år og også en tid i formannskapet. Dessuten var han Vitenskapsselskapets bibliotekar 1859-1875 og dets sekretær i åtte av årene.

Svend Mosling var en flittig skribent og forfattet blant annet flere lærebøker i norsk. Han var en ildsjel for å få en fast «nasjonal» scene i byen, og var med og startet teaterselskapet Trondhjemske Theater-Interessentskab i 1856. Det førte fem år senere til åpningen av Det norske Theater i Trondhjem.

Mosling var også med og stiftet Grundlovsforeningen i Trondhjem.

Ellers satt Mosling i ledelsen for Trondhjems Sparebank, der han var direktør i ti år frem til han døde, en tid i ledelsen for Den Nordenfjeldske Kreditbank, han var styremedlem i Trondhjems Arbeiderforening og æresmedlem av Håndverkerforeningen.Utdannet til ingeniør

Svend Mosling ble student i 1838, og etter fullført cand. philos. utdannet han seg til ingeniør ved den polytekniske skolen i København. Han var senere med og grunnla Trondhjems Tekniske Læreanstalt. Mosling tilhørte en kjent trondhjemsslekt med embetsmenn, handelsmenn og sjøfolk i flere generasjoner. Han var født på gården Ofstad i Børsa, som sønn av en løytnant.

Mosling var ugift, men hadde en stor venne- og bekjentskapskrets og beholdt arbeidslysten og dyrket interessene sine helt til det siste.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå