Læreren som ble Adresseavis-redaktør

Han var utdannet ingeniør, men arbeidet som alt annet enn det.

Svend Tostrup Wessel Mosling (1818-1897) ble lærer ved Trondhjems Borgerlige Realskole 28 år gammel og satt i stillingen i 47 år. Adresseavisen var den gang tilknyttet Realskolen, og i 1851 ble «kandidat Mosling» redaktør sammen med Adolph Riddervold i ti år. Etterpå satt han som eneredaktør i 15 år, og hele tiden var han lærer ved siden av. Han var også midlertidig leder av avisen en periode etter at redaktør Fredrik Christian Dons døde i 1885. Mosling var medarbeider i avisen helt frem til 1892.