Neufeldts gate

Neufeldts gate ligger på Nedre Singsaker og går mellom Christian Frederiks gate og Lillegårdsbakken.

Saken oppdateres.

Carl Neufeldt 1838 - 1921

Generalkonsul Carl Neufeldt ble født i Schwerte i Westfalen iTyskland. Sin første kontakt med Norge fikk han som ung reisende agent for et tysk firma. Han besøkte ofte Trondheim og fikk mange venner her. Han likte seg så godt i landet at han etablerte agenturfirmaet Neufeldt & Lehrbuber i Oslo. Men han flyttet snart til Trondheim og startet sin egen papirforretning.Til tross for at han trivdes veldig godt, ble han bare fire år i byen.

I 1869 reiste han til Wien for å bli med i firmaet til sin rike og barnløse onkel. Dermed ble årene fremover viet finanser og industri i Østerrike. I 1890 ble han norsk-svensk generalkonsul.Fra 1906 stilte han seg til disposisjon for den norske regjering og ble norsk generalkonsul i Wien.

På sin 80-årsdag ble han hedret med kommandørkorset av St. Olavsorden.

Carl Neufeldt ga mange gaver til Norge, blant annet pengegaver til et planlagt tuberkulosesanatorium i Trondheim, et legat for sommerferiekolonier for fattige barn og bidrag til Håndverkernes Aldershjem. Legatet er senere gått inn i Barnelegatet.

 
 
På forsiden nå