Var med og grunnla «Fabriken ved Nidelven»

Han styrte et av de mektigste handelshus i Trondhjem i flere tiår.

Herman Christopher Garmann (1787-1853) var født i Alstahaug, der faren - Christopher Garmann - var sogneprest. Moren het Maren Elisabeth Schancke. Herman vokste opp på Petter Dass’ gamle prestegård og fikk undervisning i hjemmet frem til faren døde. Da gikk turen til Trondhjem for mer skolegang.