NTHs første rektor

På Gløshaugen-området har flere professorer blitt foreviget med gatenavn. Sem Sæland er en av dem. Det skulle også bare mangle.

Saken oppdateres.

Sem Sæland (1874-1940) var medlem av Professorrådet - en gruppe på fem professorer som ble utnevnt i siste halvdel av 1909 - som konstituerte seg for å få startet Norges Tekniske Høyskole i Trondhjem. Sæland ble valgt til rådets formann i 1910 og fikk ansvaret for organiseringen av skolen og administrasjonen, - og gikk inn i rektorstillingen da Høyskolen startet. Han var den andre som ble ansatt i professorstilling ved skolen.

Det første året skulle skolen ta opp maksimum 50 studenter, mens søkertallet var 120. Professorrådet reagerte og fikk departementets godkjenning på at 103 studenter kunne starte opp.Oppvekst på Jæren

Sem Sæland var født på Jæren, på gården Sæland i Time. Han ble cand. real. i 1906 og var fysikklærer ved handelsgymnasiet og fra 1900 amanuensis ved fysisk institutt ved universitetet i Kristiania. Før han i 1909 ble professor i Trondhjem, hadde han også et toårig studieopphold i Heidelberg.Professor og rektor

Sæland ble altså den første professoren i fysikk ved NTH, og dette var klart viktige, grunnleggende år for det nye fysiske instituttet i Trondhjem.

Mens Sæland var «trondhjemmer», representerte han fra 1916 til 1918 Baklandet krets på Stortinget.

Etter 14 undervisningsår ved NTH, derav fire år som rektor og to år som viserektor, gikk turen i 1923 til et professorat i hovedstaden. I løpet av årene 1928-1936 var Sæland rektor ved Universitetet i Oslo i tre perioder. I denne tiden ble de nye naturvitenskapelige instituttene på Blindern planlagt og bygd. Sæland var en viktig drivkraft og også formann i byggekomiteen.Stor fysiker

Det eksisterte allerede i 1909 et «Fysisk selskap» ved Universitetet i Kristiania, som amanuensis Sem Sæland og professor Vilhelm Bjerknes, de to største fysikerne i Norge, hadde tatt initiativ til.

Sæland publiserte mange vitenskapelige arbeider, spesielt om jordmagnetiske målinger. Han var også medredaktør av Aschehougs konversasjonsleksikon.

Sæland deltok i Kristian Birkelands nordlysekspedisjoner til Nord-Norge i 1899 og 1900 og organiserte magnetiske stasjoner på Novaja Semlja og på Island i årene 1901-1902.

 
 
 
 
På forsiden nå