NTHs første veiprofessor

Kolbjørn Heje var som sin forgjenger Sem Sæland opptatt av «kunnskapens praktiske anvendelse» og hadde selv mye praktisk erfaring.

Saken oppdateres.

NTHs første vei- og jernbaneprofessor Kolbjørn Heje (1871-1947) ble bygningsingeniør etter utdanning ved Trondhjems Tekniske Læreanstalt og den tekniske høyskolen i Zürich.Til NSB

Fra Sveits gikk turen i 1895 til jobb som ingeniørassistent i Norges Statsbaner, der han senere hadde mange forskjellige oppgaver og stillinger. Jernbaneingeniøren var kjent som en driftig anleggsingeniør. Han var også stedfortreder for jernbanedirektøren - og var overingeniør i Statsbanenes hovedstyre da han ble utnevnt til professor i vei- og jernbanebygging ved NTH i 1912. Faget var den gangen obligatorisk ved bygningsingeniøravdelingen.Grundig foreleser

Kolbjørn Heje var grundig i undervisningen. På den tiden fantes det ikke mange lærebøker, og foreleserne dikterte ofte stoffet. Heje var kjent for sine stensilerte forelesninger, han ville ikke at studentene skulle gå glipp av noe. På bygningsavdelingen var hovedfagene vei- og jernbanebygging, broer, jernbetong, vannbygning, vann og kloakk; fag der det var mye tegnearbeid.Studentenes støttespiller

Som gammel friluftsmann var Heje veldig engasjert i studentenes idrettslag (han var første innehaver av NTHIs storkors) og støttet dem når de av og til «kjempet» mot Høyskolens øverste myndigheter. Sammen med humoristisk sans førte en slik holdning til at studentene ble interessert i undervisningen. Og han ga ofte gode råd med på veien: «Når det ved Høyskolen er studiefrihet, så må ikke det oppfattes slik at man er fritatt for å studere», sa han en gang til studentene. Han var også opptatt av at studentene måtte utvikle sin personlighet som mennesker i tillegg til det faglige.

Rektor 1917-1920

I 1917 tiltrådte Kolbjørn Heje stillingen som tredje rektor ved NTH - for tre år - etter Sem Sæland og Alfred Getz. En kort periode var han viserektor (1936/37). Etter 30 år sammenhengende som professor fikk Heje i 1941 avskjed i nåde.

Kolbjørn Heje var hallingdøl, født i Flå. I årene 1900-1912 var han på flere studiereiser rundt om i Europa. Han var bror av landbrukskandidat, fabrikkeier, fylkesagronom og disponent Knut Knutsen Heje som i 1881 stiftet Den Norske Meieriforening og var direktør i Norges Bank i mange år.

Kilde: sintef.no

 
 
 
På forsiden nå