Kvinnesakskvinne med egen skole

Hun startet egen pikeskole i Trondhjem, og ble stadig spurt: - Vil De virkelig at kvinner skal ta artium?

Saken oppdateres.

Thora Josefine Storm (1845-1935) begynte lærerpraksisen sin ved søsteren Cathinkas pikeskole i Trondhjem, men reiste så til Sarpsborg for ni år der hun også ble skolestyrer. I 1879 var hun tilbake i hjembyen og startet sin egen Frøken Storms pigeskole i Kjøpmannsgata 36. Der kunne jentene gå fra 6-7-årsalder helt opp til middelskoleeksamen. Den ble regnet som den fornemste privatskolen i Trondhjem på den tiden. Thora drev den i 15 år, og både søster Asta og Cathinka arbeidet der. I 1894 overlot hun skolen til Sara Christie og fortsatte som lærer ved Katedralskolen.Thora var trondhjemspi' og vokste opp i en søskenflokk på elleve. Faren, hospitalsprest og senere sogneprest i Vår Frue kirke, Frederik Elias Storm, fikk i sitt første ekteskap med Thoras mor, Emilie Fredrikke Cathrine Rønne, sju barn, blant dem også zoologen Vilhelm Storm.«Verden tapte en forfatter»

I 90-årsintervjuet i Adresseavisen forteller Thora at hun som barn slukte aviser, hun likte å skrive vers og dramaer, men ble ertet av far og brødre og ga derfor opp den karrieren. «Verden har tapt en forfatter i mig», sa hun selv. Sammen med en venninne pleide hun å gå på skøyter i smug - det var jo uanstendig for damer – og hun likte å si at hun var med i kvinnebevegelsen allerede som barn.Kunnskapshungrig

Thora gikk i pikeklassen ved Trondhjems borgerlige realskole fra hun var 8 til 13 år. Men fremmedspråk og realfag var mangelvare. Sammen søster Cathinka leste hun derfor latin med bror Vilhelm og reiste til utlandet for å lære andre språk. Så flink ble hun at hun senere underviste - som første kvinnelige lærer ved Katedralskolen - i fransk og engelsk og ledet Alliance Française-kurs i ti år.Kvinnesakskvinne og politiker

Thora Storm var en pioner for kvinnesaken i byen og var en av de 29 damene som var samlet hjemme hos Antonie Løchen i 1885 da Trondhjems Kvindesaksforening ble stiftet. Thora var leder i to perioder. Hun var en stor tilhenger av Camilla Collett og sidestilte henne med Gina Krogh i norsk kvinnesak. Hun ble æresmedlem av både Norske Kvinners Nasjonalråd og Trondhjems Kvinderaad.

Storm kom tidlig inn i politikken og var blant stifterne av Venstreforeningen i byen. Da kvinner fikk kommunal stemmerett, var hun en av de første seks kvinner i bystyret, der hun representerte Venstre i årene 1902-1907. Hun satt også en tid i formannskapet.

Thora var opptatt av sosiale spørsmål; hun arbeidet ivrig for omstreiferne og var også med i styret for Norsk husflids venner, hun skrev innlegg i aviser og holdt foredrag.Thora var ugift og bodde sammen med søster Cathinka på toppen av Nyveibakken.

Verden tapte kanskje en forfatter i Thora Storm, men Trondhjem - og Norge - vant nok like mye med den innsatsen hun gjorde som lærer, politiker og kvinnesaksforkjemper. 
 
 
På forsiden nå