Første foreleser ved NTH

Han «tilsmilet studentene matematikkens mysterier».

Saken oppdateres.

Mandag 19. september 1910 var en historisk dag ved Norges tekniske høgskole. Da holdt Richard Birkeland (1879-1928) den aller første forelesning ved den nye høyskolen. Faget var matematikk.Richard Birkeland ble professor ved NTH 31 år gammel. Da hadde han gått veien fra barneår i Farsund, eksamen fra Kristiania tekniske skole i 1899 og artium i 1901. Etter utdanning som bygningsingeniør, studerte han matematikk i utlandet i tre år, før han tok matematisk-naturvitenskapelig embetseksamen i 1903.Professor ved NTH

Før Birkeland kom til Trondhjem, arbeidet han i fem år ved Statens regnesenter og var så stipendiat i matematikk fra 1908 til 1910. Han tok doktorgraden i 1909 og ble deretter professor ved NTH da høyskolen åpnet i 1910. Som lærer var han visstnok en begavelse, og av forelesningene sine forfattet han en lærebok i matematisk analyse som ble brukt i mange år fremover.Teorien mest praktisk av alt

Ikke alle var - og er - like gode forelesere, men Birkeland er blitt nevnt som eksempel på fin forelesningskunst. Han «tilsmilet studentene matematikkens mysterier», ble det sagt. Selv sa matematikeren at «teorien er det mest praktiske av alt, den er fløten av all praksis».

Birkeland var en stor vitenskapsmann, med avhandlinger om teoretisk mekanikk og senere over ligningsteori. Mest kjent ble han for sine arbeider om algebraiske ligninger og hypergeometriske funksjoner.NTHs fjerde rektor

Richard Birkeland var viserektor ved NTH 1916-1917 og ble rektor i 1920, som den fjerde i rekken, frem til 1923. Så flyttet han til universitetet i Kristiania og et professorat i anvendt matematikk, der han ble til han døde.

Richard Birkeland lanserte ideen til Norsk Matematisk Forening. Han var fetter av fysikkprofessor Kristian Birkeland.

Kilde: Olaf Devik: N.T.H. femti år

 
 
 
På forsiden nå