Sodemanns gate

Sodemanns gate ligger på Lademoen og går fra Strandveien til General von Kroghs gate.
Jacob Hersleb Sodemann 1780-1849

Jacob Hersleb Sodemann var sønn av Lorentz Holst Sodemann som var prest i Sparbu og senere sogneprest i Aure hvor Jacob vokste opp. Moren het Sara Rebekka Hersleb. Jacob ble gift med sin kusine Anne Lydia Hersleb.