Siste rest av Snaustrinda blir borte

Brøset-jordene skal selges i løpet av året. Staten vil tjene mange hundre millioner. Utbygger vil ha 350 mål attraktiv tomt, og de folkevalgte skal regulere arealet. Naboer ber om beskyttelse av de grønne lungene. SI DIN MENING: Hva mener du om utbygging av Brøset og Trondheim kommunes fortettingspolitikk? Møt oss på Moholt senter mellom kl. 14 og 17.

Saken oppdateres.

I løpet av de senere årene har det gamle Snaustrinda stadig tetnet til. Jordene har avlet annet enn korn og gress, for bydelen har sett en stødig befolkningsvekst.

Strinda må puste

- Nå er det nok, sier nabo Stig Nordseth. Fra utsynet på øvresiden av Brøset-jordene, ser man Fosen-alpene og aner fjorden. Men noen gløtt til siden minner om at fortettinga er på vei til Brøset. Kranene strekker seg der høyhus og terrasser er tenkt.

- Ta vare på det pusterommet vi har her. Gi oss muligheter til å påvirke i nærmiljøet, sier Gisle Woldseth. Han appellerer til politikere, og understreker hva han mener at høstens valgkamp bør omhandle: - Fortettingspolitikk! Folk vil jo ikke bo sånn, hevder han. Og naboene nikker unisont. De bor langs Brøsetvegen, og har gjort det i generasjoner.

Men markedet har allerede motbevist påstanden. Folk vil gjerne bo i denne bydelen. Det viser det svære boligfeltet på Høyset og i Granåsen, samt den heftige diskusjonen om høyblokk på Valentinlyst. Nabolaget er populært.

Området skal selges

Brøset huser i dag Regional sikkerhetsavdeling, under St. Olavs hospital. For noen år siden var tomta på 400 mål. 50 av disse er allerede solgt. Blant annet Strandveien Auto og Burger King holder hus på det stykket som grenser til Omkjøringsveien og Tunga.

Kommunen har definert området som interessant for utbygging, men det er ingen politiske reguleringsvedtak som bestemmer hvordan det skal bygges ut.

- Vi ønsker å selge hele området under ett, sier Kjetil Lehn, regiondirektør i Statsbygg. Staten er største eier, og sitter dermed på de fleste kortene i dette spillet. - Om eiendommen skal selges under ett blir avklart i samarbeid med megler, understreker han.


- Vi er tre parter som jobber med å finne en intern fordeling på salgsinntektene, sier han.

- Klart det kompliserer saken at både St. Olav, fylkeskommunen og Staten har interesser her, innrømmer han. Likevel ønsker alle å selge.

Fra dyrka mark til kapitalvekst

Statsbygg har ingen innflytelse på hva som bør eller skal komme på de slette jordene etter salg. Det er kjøper som eventuelt søker om omregulering. Likevel fikk eierne laget en mulighetsstudie for to år siden. - Brøset er interessant brukt til boligformål, sier Kjetil Lehn.

Og selv om han i utgangspunktet ikke vil si noe om antall og mengde, så antyder studien at mellom 1220 og 1670 boliger kan tegnes inn på området, med noe næringsareal i tillegg. Eneboliger, rekker og blokker er foreslått bygget gradvis inn mot midtpunktet hvor sykehusets bygninger står i dag. Virksomheten skal flyttes til Østmarka, men gamle Reitgjerdet Sykehus har verneinteresser, så utnyttelsen av gjenværende bygg også må beregnes.

Vanskelig å beregne pris

- Det er vanskelig å si hva prisen på tomta blir. Studien er gjort i 2005 og da var Nylander Næringsmeglings vurdering alt fra 430 til 530 millioner, avhengig av hvordan man regulerer og bygger ut området, sier Lehn i Statsbygg.

Eiendomssjef i St Olav Eiendom, Åge Lien, bekrefter at salget skal bekoste en flytting av avdelingen fra Brøset til Østmarka. - Hva flytting vil koste, avhenger av hvor stort vi bygger og hvilke funksjoner vi flytter. Gamle estimater fra 2003 viser at det kan komme på mellom 200 og 300 millioner, sier Åge Lien.

Brygger til debatt

Før noe som helst kan skje, så skal altså eierne bli enige om fordelinga av salgsgevinsten.

Etter taksten er satt, valget av megler er foretatt og opplegget for salget er klart, legges Brøset ut på markedet.

- Vi vet at store utbyggere som Skanska, NCC, Veidekke og Heimdalgruppen er interessert, sier Kjetil Lehn.

Og omkring Brøset står de andre som er interessert: naboer og historielag, naturvernere og nostalgikere. Deres planer er radikale i dagens fortettingsstrategi:

- Flytt Voll Gård hit, den er i ferd med å bygges igjen på alle kanter, sier Børge Woldseth.

- Utbyggingsselskapene tar ingen hensyn. Vi har ansvaret for den historien som skapes i dag, appellerer Randi Moxness i Strinda Historielag og nabo til Brøset 70 år. Og med det er neppe siste ord sagt.

 
 
På forsiden nå