Gråkallbanen satser på buss

Byåsen er den eneste bydelen i Norge som har egen trikkelinje.

Saken oppdateres.

Målet for Gråkallbanen er å komme helt ned til Brattøra, men direktør Erlend Solem innser at det kan ta tid. Derfor ønsker Gråkallbanen å skaffe seg flere bein å stå på. Nå ønsker selskapet å gå i gang med bussdrift, og er ubeskjeden nok til å utfordre Team Trafikk om busshegemoniet i Trondheim.

Klar til å overta Trondheim

Gråkallbanen har søkt om konsesjon for bussdrift i Trondheim fra 2008, og er om nødvendig klar til å overta hele rutenettet som Team Trafikk driver i dag. I så fall mener Solem at det bør opprettes to bussdepoter i stedet for Sorgenfri - ett ved Leirbrua/Granåsen og ett på Leangen. Det verdifulle området ved Sorgenfri kan kommunen benytte til andre formål.

Dersom myndighetene bestemmer seg for å dele ut flere busskonsesjoner i Trondheim, ønsker Gråkallbanen å koble bussdriften sammen med trikkedriften. Når Nordre avlastningsvei står ferdig i 2009, er målet å opprette en ringbussrute som følger ringveiene rundt byen, dvs. Byåsveien, Omkjøringsveien, Nordre avlastningsvei. Inntil det skjer, har Gråkallbanen planer om en bussrute som pendler mellom Munkvoll og Lade.

AS Gråkallbanen eies av Veolia Transport (tidligere Connex), som i Norge har 1700 ansatte og blant annet drifter over 500 busser.

Med den franske giganten Veolia i ryggen, garanterer Gråkallbanen at det skal gå greit å skaffe 200 busser til Trondheim på kort varsel. Bussene kan hentes fra Sverige og Nederland. Og hvis selskapet overtar hele eller deler av busstransporten i Trondheim, vil man så langt det er mulig rekruttere sjåfører fra Team Trafikk med tilbud om samme tarifflønn som i dag.

Utvide trikkelinjen

Imens arbeider Gråkallbanen for å utvide trikkelinjen fra St. Olavs gate til Pirterminalen på Brattøra. En undersøkelse om trikken blant byåsinger viste at 89 prosent av dem prioriterer å forlenge trikkelinjen lenger inn i sentrum. Planene er klare, og bystyret har tre ganger vedtatt å forlenge linjen fra St. Olavs gate. Solem konstaterer at prosessen går trått, men den går iallfall fremover.

- Det sittende bystyret er det første siden 1958 som har satt av penger til forlengelse av trikkelinjene i Trondheim. For tiden står åtte millioner kroner på bok. Kommunen mener det koster 80 millioner kroner å føre et dobbeltspor til Brattøra, men vi trenger egentlig ikke mer enn et enkelt spor, for trikkene kan møtes på Brattøra, sier Solem. Han anslår at et enkeltspor vil bli ca. 25 millioner kroner rimeligere enn et dobbeltspor.
 
        
            (Foto: IVAR MØLSKNES)

  Foto: IVAR MØLSKNES

 
På forsiden nå