- Dette er litt av en bombe for oss som jobber med valget. Det er veldig overraskende, sier valgsekretær Øyvind Øyen i bystyresekretariatet i Trondheim kommune.

I en egen forskrift pålegger Kommunal- og moderniseringsdepartementet alle kommuner å telle stemmene manuelt i det kommende stortingsvalget 11. september. Stemmene telles maskinelt, men etter å ha vurdert sårbarheten sammen med Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST), går Valgdirektoratet inn for at alle stemmer også skal telles manuelt.

Må hyre inn ekstra folk

Valgdagsstemmene telles uansett manuelt og maskinelt i valglokalene i Trondheim. Men forhåndsstemmene har tidligere blitt telt opp to ganger maskinelt, på formiddagen på valgdagen.

- Vi må leie ekstra mannskap for å håndtere dette, sier Øyen.

I utgangspunktet er det rundt 300 mennesker i sving rundt om på de 39 valgkretsene i Trondheim kommune.

En foreløpig prognose for forhåndsstemmene bruker å være klar til klokken 21.00 på valgdagen. Nå som de må telles manuelt er det usikkert om kommunene greier å levere tallene i tide. En ny faktor er også at man kan forhåndsstemme helt frem til fredag 8. september, og de stemmene som sendes i posten når ikke frem til valgdagen, siden det ikke lenger er postombæring på lørdager.

- Andelen forhåndsstemmer har økt veldig. Vi kan regne med mellom 40-50000 ut fra pågangen som har vært. Det er et stort prosjekt å telle alle disse manuelt, fordelt på 17 partier, på valgdagen, sier Øyen.

Øyvind Øyen, Trondheim kommune.

- Vil forsinke valgresultatet

I tillegg skal fylkeskommunen kontrolltelle alle stemmene i sine kommuner.

- Det er helt klart at dette i sum vil forsinke valgresultatet. Vi kommer ikke til å ha det endelige valgresultat med kandidatene klart på tirsdag. Men vi kommer til å vite partifordelingen.

- For oss er dette en beslutning som snur opp ned på det meste. Sikkerhetsrisikoen har jeg ikke noe grunnlag for å si noe om. Vi må forholde oss til oppdragsgiveren vår, som er Kommunaldepartementet, sier Øyen.

Ikke naive

– Det er ingen indikasjoner på at noen ønsker å påvirke selve valggjennomføringen. Det er imidlertid økende aktivitet og oppmerksomhet, også internasjonalt, om noen av de tekniske løsningene. Dette innebærer i seg selv en økt risiko, skriver departementet i en pressemelding fredag.

– Trygghet og tillit er avgjørende i gjennomføringen av valget. Vi skal ikke være naive eller la det herske usikkerhet rundt sikkerheten ved norske valg. Velgerne skal være trygge på at valgresultatet er korrekt, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Halvparten teller

Systemet som teller stemmene ved valg i Norge heter EVA Skanning og er utviklet og eid av Valgdirektoratet. En del av dette systemet er programvaren ReadSoft FORM, som opprinnelig var svensk men som i dag er eid av det amerikanske selskapet Kofax, tidligere Lexmark. Valgdirektoratet skriver at den versjonen av ReadSoft som brukes i det norske valgsystemet er upåvirket av endringene på eiersiden av selskapet.

Omtrent halvparten av norske kommuner teller allerede stemmer manuelt, og vil dermed ikke merke noen forskjell med tiltaket. For de øvrige kommunene vil forskriften medføre noe ekstra arbeid. Alle stemmesedler i Norge blir dessuten oppbevart fysisk etter valget, noe som vil gjøre det mulig med en kontrolltelling dersom det skulle være behov for dette.