- Jeg skjønner at dette kan være en tøff omstilling for foreldre, og det er klart dette vil kreve tilpasninger. Men dette kan fungere veldig bra, mener styrer Marit Lillegård Valseth i Sverresli barnehage.

Sverresli barnehage hadde i likhet med Sunnland barnehage tidligere en skjermet avdeling for funksjonshemmede barn. For ti år siden ble de funksjonshemmede barna integrert sammen med de andre barna.

- Vi opplever at ungene er mer mottakelig for læring og trening når de er sammen med andre barn. Barn som vi trodde måtte ha mye ro rundt seg, venner seg fort til lyder og unger rundt seg, og de liker det. Vår oppfatning er at også foreldrene synes dette fungerer godt, sier Lillegård Valseth. - Her kan de treffe andre foreldre som er i samme situasjon.

- Trondheim er en såpass stor kommune at det burde være et skjermet tilbud for funksjonshemmede barn her. Vi er forbauset hvis kommunen legger ned dette tilbudet, sier Turid Høyland, administrativ leder ved Trondsletten habiliteringssenter.

Senteret utreder, stiller diagnoser og gir råd og veiledning til funksjonshemmede barn i hele fylket. De reagerer negativt på at et godt og velfungerende tilbud for funksjonshemmede barn nå endres. - Barna trenger en spisskompetanse, og da trenger vi større fagmiljø som dette på Sunnland. De får ikke den samme hjelpen hvis de blir spredd rundt på alle byens barnehager.

Lover godt tilbud

Rådgiver i rådmannens stab, Anne Behrens, har ikke noe problem med å forsvare endringene som skjer fra høsten av.

- Mange foreldre vil heller at de funksjonshemmede barna skal integreres. Vi vil fortsatt ha mange barnehager som har mange funksjonshemmede barn. De har også høy kompetanse innenfor dette området, sier Behrens som lover at Ann Helen Grinde By og Terje Skjelvik skal få et godt tilbud for Rikke også fra høsten av.