Her kjører elsparkesyklisten i sikksakk på E6: – Kunne gått ordentlig galt

foto