Nye NTNU skulle bli et miljøfyrtårn. Men klimamålene forsvant med sparekravene