Desember 1991: Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtar igangsetting av en plan for organisering, drift og utbygging av Regionsykehuset i Trondheim. Juli 1995: «RiT-lækkert» kåres som vinner av arkitektkonkurransen. I juryen satt Per Bonesmo, Paul Hellandsvik, Knut E. Schrøder, Maj-Len Sundin, Ragnhild Aslaksen, Bård Råne og Odd Jostein Molden. I august vedtar fylkestinget å legge juryens valg til grunn for det videre planarbeidet. September 1999: Revidert avtale mellom fylkeskommunen og staten om nytt sykehus. Oktober 2000: Helseminister Tore Tønne er bekymret for økonomien i det nye sykehuset og utsetter byggestart til høsten 2001. Mai 2001: Byggestarten utsettes. Tønne vil først utrede en alternativ løsning på Dragvoll. Desember 2001: Utreder Jon Østensvig skriver i sin rapport at en utbygging på Dragvoll vil være rimeligere enn på Øya, kan stå ferdig innenfor den samme tidsrammen og vil gi større trygghet med hensyn til å tilpasse sykehusets behov. Februar 2002: Etter et massivt hørings-ja fra lokale instanser, går helseminister Dagfinn Høybråten inn for at sykehuset skal ligge på Øya. September 2002: Byggestart fase én: kvinne-barn-senteret, nevrosenteret og laboratoriesenteret. Oktober 2005: Byggestart fase to: gastrosenteret, akutt/hjerte-lunge-senteret, bevegelsessenteret, forsyningssenteret og kunnskapssenteret. Juli 2013: St. Olavs Hospital står ferdig og er planlagt å koste 12 milliarder.